TS ISO/IEC 15504(SPICE)

Spice (TS ISO/IEC 15504) Bilgi Notu

ÖNEMLİ: Firmaların TSE'ye başvuru yaptıktan sonra "başvuru belgelerinin TSE tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesinde bir sakınca yoktur" şeklinde bir dilekçenin imzalı kaşeli örneğini başvuru ekleriyle birlikte göndermeleri rica olunur (sadece Sağlık Bakanlığı KTS firmaları için).

 

SPICE Başvuru Süreci{C}

 

SPICE belgelendirmesi için öncelikle başvuru formlarını ve eklerini doldurarak bize ulaştırmanız gerekiyor. İlk aşamada başvuru için https://belge.tse.org.tr/index.aspx sayfasından firma adına bir kullanıcı adı alarak firma adına başvuru yapmanız gerekiyor. 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren sistemimizde sadece e-imza ve mobil imza ile başvuru alınmaktadır. İmza sirkülerinde veya vekâletname ile imza yetkisi verilen kişinin e-imzası ile başvuru yapması önem arz etmektedir.

Firma tanımlı değilse yine aynı sistemde Firma menüsüne tıklayarak firma bilgilerini girebilirsiniz. Firma bilgilerini girdikten belli bir süre sonra firmanızla ilgili kontroller yapılarak TSE muhasebe sisteminde cari hesap açılacaktır. Cari hesap işlemleriyle ilgili sorun yaşarsanız TSE-Müşteri Takip musteritakip@tse.org.tr mail adresine mail atarak kontrol sağlayabilirsiniz.

 

Firma, başvurusunu TSE'ye iletmiş olduğu anda, başvurmuş olduğu standart ile ilgili olarak tüm ön hazırlıklarını tamamlamış kabul edilir. Firmanın, planlama heyetleri tarafından kendisine belirtilecek ilk denetim tarihinin/döneminin 6 ayı aşmayacak şekilde ertelenmesi talebi hakkı vardır. Bu erteleme talebi sadece bir kere yapılabilir. Tekrarı durumunda TSE tarafından başvuru iptali gerçekleştirilir ve firmanın yeniden başvurması gerekir. (Eski başvuru dosyasının incelenmiş olması durumunda Başvuru Doküman İnceleme Ücreti faturalandırması yapılır.)

 

Belgenet sisteminde :

Başvurunuzu belgenet sisteminde tamamladığınızda otomatik olarak başvuru formu oluşur. En son oluşan onaylı pdf formatındaki başvuru formunu yazdırınız. Yazdırılan formu ıslak imza ile imzalayarak kaşeletiniz. Sistemde başvuru yapan kişinin e-imzası ve şirket adına imza sirkülerinde başvuru yapan kişinin ismi olmalıdır. (veya noter tasdikli vekâletname olmalıdır)

Ek belgeler: Hizmet sözleşmesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi(Ticaret sicil gazetesi, ticari faaliyet belgesi), marka tescil belgesi,  üretici ile başvuran firma farklı ise bu iki firma arasındaki sözleşme

Marka Tescil Belgesi(zorunlu):

Firmaya ait genel bir marka olması tavsiye edilir, veya şirketin ana projesine ait marka da kabul edilebilir. Eğer Marka tescili yok ise, Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapıldığına dair belge kabul edilecektir.

Faaliyet Belgesi(zorunlu):

* Ticaret Sicil gazetesi örneği, Ticari faaliyet Belgesi vb belgeler kabul edilir. Kamu kurumları için organizasyon şeması, kuruluş kanunu vb belgeler kabul edilecektir.

* İmza sirküleri (zorunlu):

* Kuruluşunuza ait noter onaylı imza sirküleri başvurunuza ek olarak göndermeniz beklenmektedir.

TS ISO/IEC 15504 Belgelendirme Süreci

SPICE, şirketin yazılım süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçlerinin tetkik edilmesi ile standartta belirtilen şartlara uygun olarak süreçlerin uygulanmasını gerektiriyor. SPICE veya CMMI gibi kurumsal süreç olgunluk, yazılım süreç değerlendirmesi terminolojisi ile daha önce tanışılmamışsa hazırlık süresi en az 6 ay kadar zaman alacaktır.

Ancak firma SPICE veya CMMI metodolojisine uygun olarak süreçlerini belirlemiş ve işletiyorsa hazırlık süresi kısalacaktır. Tetkikten önce tetkik edilecek projelerin belirlenmesi, süreçlerin parametrelerine ait tablonun doldurularak süreç planlama toplantısının yapılması ve tetkik planının yapılması gerekiyor.

Eğer firma tetkik için hazır ise bu plana göre 5 günlük bir plan yapılıyor. Tetkikin olumlu geçmesi durumunda raporu komisyona sunulur. Olumsuz sonuçlanması halinde uygunsuzlukların giderilmesi için 3 aya kadar süre verilir.

Komisyon olumlu karar verirse firmaya sözleşme ve fatura gönderilir. Fatura ödendikten sonra dekontun ulaştırtılması ve belge ve marka kullanma sözleşmesinin imzalanmasından sonra da belge firmanın adresine postalanır.

Belge alındıktan 18 ay sonra ara kontrol yapılır, 3 yıl sure sonunda tekrar bütün süreçler için tetkik yapılır. Belgeniz geçerli olduğu sürece bu döngü devam eder.

   Belgelendirme Aşamaları

Sıra No

Yapılacak İşlem

İşlemi Yapacak

Tahmini Süre

Açıklama

1

Firmanın TS ISO/IEC 15504 -SPICE ile ilgili dokümanlarını hazırlaması  ve ilgili dokümanlarda belirtilen süreçlerini uygulaması 

Firma

4 ay

TS ISO/IEC 15504 de belirtilen esaslara göre projelerin süreçlerinin standarda göre gerçekleştirilmesi şeklinde ön hazırlık yapılmalıdır.

2

Firmanın TSE'ye başvurması

Firma

1 gün

Gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

3

Başvuru dokümanlarının incelenmesi

TSE

2 hafta

 

4

Firma ve TSE'nin birlikte Planlama Toplantısı gerçekleştirmesi

Firma

TSE

2 hafta

Süreçlerin, projelerin netleştirilmesi, SPICE Değerlendirme Planının netleştirilmesi.

5

Denetimin gerçekleştirilmesi

TSE

1 hafta

Firmanın denetiminde küçük uygunsuzluklar bulunması halinde firmaya maksimum 3 ay süre verilir. 3 ay içerisinde firmanın eksikliklerini gidermesi beklenir.

6

Belgelendirme Komitesi kararı ve belge verilmesi

TSE

1 hafta

 

Tahmini Toplam Süre: 22 hafta

Tablo 3. TS ISO/IEC 15504 SPICE Belgelendirme Aşamaları

 

Belgelendirme İçin Gerekli Belgeler

No

Yapılacak İşlem

Hazırlanacak Doküman ve Belgeler

1

Firmanın TS ISO/IEC 15504 - SPICE ile ilgili dokümanlarını hazırlaması

SPICE Organizasyonel Olgunluk Seviye-1 için ISO/IEC 15504-5:2006 (TS ISO IEC 15504-5: 2008  Türkçe versiyon) standardında ait süreçlere ait maddelerin alt kısmında Work Products olarak ifade edilen listeler bulunmaktadır. Bu listedeki iş ürünleri zorunlu olmayıp bu sürecin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek iş ürünleri için rehberlik niteliğindedir.

SPICE Organizasyonel Olgunluk Seviye-2 için yukarıda bahsedilen gereksinimlere ek olarak  ISO/IEC 15504-5:2006 (TS ISO IEC 15504-5: 2008  Türkçe versiyon) standardında ait süreçlere ait maddelerin alt kısmında Generic Resources ve Generic Work Products olarak ifade edilen listeler bulunmaktadır. Bu listelerdeki maddeler zorunlu olmayıp bu sürecin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek kaynak ve iş ürünleri için rehberlik niteliğindedir.

Özel ve Genel İş Ürünlerine ait açıklamaları ISO/IEC 15504-5:2006 (TS ISO IEC 15504-5: 2008  Türkçe versiyon) standardı EK-B bölümünde bulabilirsiniz.

2

Firmanın TSE'ye başvurması

1.Başvuru formu

2.Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge

3.Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)

4.Marka tescil belgesi onaylı sureti

5.Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise,  aralarında yapılan sözleşme

6.Avans dekontu

7.Hizmet sözleşmesi

 

Tablo 4. TS ISO/IEC 15504 SPICE Belgelendirme için gerekli belgeler

Belgelendirme İçin Yararlı Dokümanlar

             

     Firmalar http://www.iscn.com/capadv/ linkinden ilgili süreçleri ve gereklerini inceleyebilirler.  (Participant kısmına girip username:demo,password:demo yazarak)

       SPICE hakkında genel bilgi edinmek için tıklayınız. Ayrıca standartlar, Türk Standardları Enstitüsünden satın alınabilir.

 

* SPICE Organizasyonel Olgunluk seviyeleri için hangi süreçlerin gerektiğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

 

SPICE TS ISO IEC 15504 nedir?

Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi  ve Organizasyonel Olgunluk sertifikasıdır. SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek  yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş  yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

    

  TSE tarafından verilen TS ISO/IEC 15504 SPICE sertifikalarında, tetkik heyeti başkanı INTACS SPICE Baş Tetkikçisinin (http://www.intacs.info/index.php/component/comprofiler/userslist/8-competent-assessors) de imzası olduğundan, bu SPICE sertifikaları uluslararası geçerli olmaktadır. TSE ayrıca bu konuda TÜRKAK tarafından akredite olarak çalışan bir kurumdur

 

SPICE Organizasyonel Olgunluk Seviyeleri:

SPICE Organizasyonel Olgunluk Seviyesi belirlenmesi için TSE tarafından tetkik gerçekleştirilmektedir. SPICE modelinde sertifika verilen 5 seviye vardır. Seviyeler için gerekli olan süreçler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

SPICE metodolojisi ile ilk defa tanışan firmaların Seviye-1 veya Seviye-2'yi hedeflemeleri tavsiye edilmektedir. Seviye atlamak için öncelikle firmanın SPICE kültürünü sağlaması gerekmektedir. Bu da yaklaşık 3 yıllık süreyi bulmaktadır.

 

Seviye 1: Genel olarak yazılım geliştirme (mühendislik ) süreçlerinden oluşmaktadır. Tablo 5 'te belirtilen Minimum 7 süreçte başarı sağlamak gerekmektedir.

Seviye 2: Minimum 15 Süreç. Seviye 1'de yazılım geliştirme süreçlerini SPICE modeline uygun olarak gerçekleştirdiğini kanıtlayan (üretim) bir firmanın mühendislik süreçlerine ek olarak destek süreçleri (dokümantasyon, konfigürasyon, kalite güvence, doğrulama gibi süreçler) ve yönetim süreçlerini (Proje yönetimi ve risk yönetimi) süreçlerinin de TS ISO IEC 15504 standardına uygunluğunu sağlamak gerekmektedir. Seviye-1'deki 7 sürece ek olarak minimum 8 tane daha süreçte daha başarı sağlamak gerekmektedir.

Seviye-3: Minimum 26 süreç. Seviye-1 ve 2 de yetkinliği olan bir firmanın altyapı, insan kaynakları, ölçüm, eğitim, varlık yönetimi gibi süreçlerin de eklenmesiyle kurumsal bir seviyenin , standart süreçlerin tarif edildiği bir organizasyonun inşa edilmesi anlamına gelen seviyedir.

Seviye-4 ve Seviye-5 düzeyinde firmanın uyguladığı bütün süreçlerde istatistiksel ölçüm altyapısını sağlaması, hata işleme, yeniden işleme gibi maliyetleri minimize edip ve şirketin verilerini sürekli yorumlayarak kurumsal hedefleri revize etmeleri, projeksiyonlar yapmaları anlamına gelmektedir. Şirketin bu verilere dayanarak güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemesi, yenilikçilik düzeyinin artırılarak daha rekabetçi bir düzeye kavuşmasını hedeflemektedir. 

 

Sorularınız İçin:

 

BİLGİ İÇİN: Ozan ÖNAL ve Merve Hatice KARATAŞ

Tel: 0312 416 62 39 - 0312 416 54 61 

e-posta: ie_ozano@tse.org.tr ve mkaratas@tse.org.tr

Tablo 5. TS ISO/IEC 15504 SPICE  Organizasyonel olgunluk seviyeleri için gerekli süreçler. Aşağıda ek olarak verilmiştir.

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön