Genel Bilgilendirme

Genel Bilgilendirme

Enstitümüz, ülkemizde öncü ve sektörün lider bir kuruluşu olarak;  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,  TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 31000 Risk Yönetimi, TS ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları - Kalite Yönetim Sistemi, (FSSC) 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi, 18295-1 / 18295-2 Müşteri İletişim Merkezleri Sistemi ve IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi konularında eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. COVID 19 salgını döneminde; TSE COVID 19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm, Okulum Temiz ve Güvenli Kampüs konularında eğitim ve belgelendirme faaliyetlerine başlanılmıştır.

TSE'nin Yönetim Sistemleri konusundaki faaliyetleri uluslararası kuruluş olmanın ve rekabet edebilmenin gereği olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz ayrıca ilgili Yönetim Sistemlerinin ücret tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Faaliyetleri; Yurtdışı coğrafi alanında ise Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' inde yürütülmektedir.

Bunun dışındaki diğer Yurtdışı coğrafi alanındaki ülkelerdeki kurum/kuruluşlardan gelen Yönetim Sistemleri Belgelendirme başvuruları talepleri; başvuru şartları, yapılan ülkenin coğrafi konumu dikkate alınarak yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulmakta, değerlendirme sonunda yetkinlik sağlanan başvurular kabul edilmekte ve belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) Akreditasyon Kapsamımız:

  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • TS EN IS0 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi
  • TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi
  • TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Kalite Yönetim Sistemi Tetkik Süresi Belirleme Talimatı

Çevre Yönetim Sistemi Tetkik Süresi Belirleme Talimatı

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Süresi Belirleme Talimatı

Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemi Tetkik Süresi Belirleme Talimatı

Enerji Yönetim Sistemi Tetkik Süresi Belirlemesi Talimatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Süresi Belirlemesi Talimatı

Eski Siteye Dön