BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

HELAL BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

Helal Gıda:

İnsanoğlu, günümüzde vazgeçilmezi olan beslenmede artık kültür, inanç ve beslenme tarzlarına göre seçici olmak, gerçek bir gıda denetçisi olmak durumundadır.
Helal Gıda; islami kurallar dahilinde tüketilmesine izin verilen ve TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında verilen kurallara uygun olan yiyecek ve içeceklerdir. Helal  Uygunluk Belgelendirmesi sağlıklı yaşam için üreticinin ne ürettiğinin, tüketicinin de ne tükettiğinin farkına varmasını, denetim mekanizmalarının çalışmasını, etiketlerdeki beyan ile gerçekteki içerik tutarlılığının ve analiz kabiliyetinin artmasını sağlamaktadır. Tüketiciye sunulan ürünlerdeki beyanların doğruluğu ile ürünlerin kaynağında helal olmayan unsurlar (domuz, kan, leş, alkol içeriği, et ürünlerinde helal kesim) hakkında bilgi sağlamaktadır. Enstitümüzün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü belgelendirme süreci tüketici ve üretici için güven oluşturmaktadır.
Dini, ilmi, vicdani boyutu olan helal gıda faaliyetleri; temel değerlerin korunması bakımından önemli olup, çiftlikten çatala uzanan, hatta piyasa denetimini de içine alan zincirin her halkasını sağlamlaştırmak için ; ürünün hangi aşamalardan geçerek üretildiği, üretim ortamı, ürünün nelerden oluştuğu, kaynağı, etiket-içerik tutarlılığını ortaya koymalı ve beklentileri karşılamalıdır. Dolayısıyla gıdaların, üretim, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde güvenilir beslenme imkânı sunması son derece önemlidir. 
Sonuç olarak, helal konusunda standartları geliştirerek ve güvenilir bir belgelendirme mekanizması oluşturarak; helal, sağlıklı ve hijyenik üretim ve tüketim için uluslararası ticaretin ve işbirliğinin gelişimine fırsat sunulmaktadır.
Türk Standardları Enstitüsü, 14 Temmuz 2011 tarihinden bu yana, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayınlanan TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardına göre Helal  Uygunluk Belgelendirmesi yapmaktadır.
 
 

Düzenlenen Belgeler:

a.)Helal Uygunluk Belgesi:TSE tarafından yürütülen Helal belgelendirmesi işlemleri neticesinde ürün ve hizmet için düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan doküman.
b. Helal Kesim Belgesi: TSE tarafından kesimhaneler ve et parçalama tesislerinden elde edilen ürünler (Karkas, parçalanmış et ve sakatat) için belirli bir partiyi temsil etmek üzere düzenlenen doküman. Bu belge TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olup, kuruluş tarafından ayrıca talep edilmesi halinde belirli bir miktar ve partiye esas olmak üzere TSE Uzmanlarınca üretim yerinde yapılan tespitler neticesinde düzenlenir. TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olmayan kuruluşların Helal Kesim Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgelendirme şartları aynen aranır. Et parçalama tesislerinin yapacakları Helal Kesim Belgesi taleplerinde girdi olarak kullanılan karkasların Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesi’ne sahip olma şartı aranır.
 
c. Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi: TSE tarafından gıda ve kozmetik ürünleri kapsamında yürütülen Helal belgelendirme işlemleri neticesinde aynı ürün grubu içinde yer alan gıda veya kozmetik ürünleri için düzenlenen doküman. Bu belge belirli bir miktar ve partiye ait olmak üzere düzenlenir. Karkas, parçalanmış et ve sakatat dışında kalan et ürünleri için yapılacak olan Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesine sahip olma şartı aranır.
 
 

Ürün Grupları:

Ürün Belgelendirme faaliyetlerimiz çerçevesinde hizmet vermekte olduğumuz ürün grupları aşağıda verilmektedir.

Et ve et mamulleri
Süt ve süt mamulleri
Yumurta ve yumurta mamulleri
Tahıl ve tahıl ürünleri
Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar
Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri
Şeker ve şekerleme mamulleri
Meşrubat (Alkolsüz içecekler)
Bal ve yan mamulleri
Besin takviyeler
Genetiği değiştirilmiş gıdalar
Gıda katkı maddeleri
Enzimler
Mikro organizmalar
Balık ve balık ürünleri,su ve diğer.
Ambalaj malzemeleri
Gıda hizmet ve tesisleri
Helal Kozmetik

 
Helal Kozmetik ile ilgili başvurularda, incelemelerimiz TSE K 202 – Helal Kozmetik standardı esas alınarak ilgili Belgelendirme Föyüne göre yapılmaktadır.Bu süreç içerisinde öncelikle, firmalarımızdan TS EN ISO 22716– Kozmetikler –İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Hakkında Kılavuz standardına uygun olarak üretim yapmaları, ürün gruplarına göre Kozmetik Kanununa, Yönetmelik ve Tebliğlerine uymaları ve gerekli kontrolleri sağlamaları gerekmektedir. Buna göre helal kozmetik belgesi alacak ürünlerin bünyesinde, helal olmayan hayvan ve bunlardan türetilmiş nanomateryal, genetik materyal ya da bileşen olmayacak, insana ait ve bunlardan türetilmiş bileşen ya da insan sağlığına zararlı olduğu ispatlanmış diğer canlılara ait genetik materyal bulunmamalıdır.
 

Belgelendirme başvurularınız; güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak eşit muamele ilkelerinden taviz vermeden uzman personelimiz tarafından değerlendirilmektedir.

 

Sorularınız için;
E-mail:helal@tse.org.tr
Fax    : 0 312 416 67 38
Belgelendirme süreçleri ile ilgili bilgi almak için;
Uzmanlar Tel No:  0 312 416 62 87- 0312 416 6725 ,0312 416 63 87
Adres: Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar 06100/ANKARA
Online Müracaat için tıklayınız.  (https://belge.tse.org.tr/index.aspx)
Eski Siteye Dön