TÜRKAK, HAK VE EOQ Personel Belgelendirme Faaliyetlerimiz

PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİMİZ

 

TSE PERSONEL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. Enstitümüz bu gereklilikten yola çıkarak -diğer tüm alanlarda olduğu gibi- gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek "Personel Belgelendirmesi" ile ilgili çalışmaları da yakından takip etmiştir.

Personel Belgelendirme faaliyetlerimizi Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ - European Organization for Quality) tarafından onaylı Ulusal Üye statüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'tan akredite olarak yürütmekteyiz. 

Personel Belgelendirme faaliyetlerimiz Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite olarak yürütülmektedir

Faaliyet gösterdiğimiz sınav ve belgelendirme kategorileri aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılmaktadır: 

Personel Belgelendirme Kategorileri

 

 *  Kalite Tetkik Görevlisi                                                                           (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

*  Kalite Yöneticisi                                                                                     (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

*  Çevre Tetkik Görevlisi                                                                           (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

*  Çevre Sistem Yöneticisi                                                                       (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

*  İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi                                              (TÜRKAK ve EOQ onaylı

*  İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi                                          (TÜRKAK ve EOQ onaylı)

*  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi ve Yöneticisi       (EOQ onaylı)

*  Enerji Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi                           (EOQ onaylı)

*  Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi                                                              (EOQ onaylı)

*  Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi                                                         (EOQ onaylı)

*  Risk Yönetimi                                                                                           (EOQ onaylı)

*  Kaynakçı (TS EN ISO 9606-1) - Çelik Kaynakçısı                              (TÜRKAK onaylı)

*  Kaynakçı (TS EN ISO 9606-2) - Alüminyum Kaynakçısı                    (TÜRKAK onaylı)

*  Kaynak Operatörü & Kaynak Ayarcısı                                                   (TÜRKAK onaylı)

*  Tahribatsız Muayene (1-2-3. Seviyede: PT, MT, RT, UT, VT, ET)          (TÜRKAK onaylı)

*  Tahribatsız Muayene (2. Seviyede: RT-FT-FD)                                      (TÜRKAK onaylı)

*  Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü                           (TÜRKAK onaylı)

*  Asansör Muayene Elemanı                                                                      (TÜRKAK onaylı)

*  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı                                                           (TÜRKAK onaylı)

*  Kimyasal Değerlendirme Uzmanı                                                            (TÜRKAK onaylı)

*  Helal Gıda Teknik Tetkikçi                                                                         (HAK onaylı)

*  Helal Gıda Teknik Uzmanı                                                                         (HAK onaylı)

*  Helal Kozmetik Teknik Tetkikçi                                                                 (HAK onaylı)

*  Helal Kozmetik Teknik Uzmanı                                                                 (HAK onaylı))

*  İslami İşler Uzmanı                                                                                     (HAK onaylı)

*  Organik Tarım Kontrolörü

*  Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı

*  Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü 

*  Ambulans Periyodik Muayene Uzmanı

*  İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü

*  Sera Gazı Hesaplama Uzmanı

*  Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü

*  Dış Cephe İskelelerinin Statik Olarak Değerlendirilmesi ve Mevzuattaki Yeri Eğitimi

*  ADR Tank Muayene Uzmanı (ADR Tank Tasarım Uzmanı, Akaryakıt Tankerleri, LPG Tankerleri ve Basınçlı Metalik Tanklar)

*  ADR Genel Farkındalık, Tank Muayene ve ADR Araç İnceleme Eğitimi

*  IPARD Poreje Danışmanı Eğitimi

*  Yangın Söndürme Cihazları Muayene, Bakım, Test ve Dolum Personeli Eğitimi

*  Tehlikeli Madde Taşıyan Ambalajların Tasarımı Eğitimi

Kaynak Koordinasyon Personeli

* Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

 

Yukarıda belirtilen kategorilerde belgelendirilen kişilerin bu belgelendirme sayesinde rekabet gücü artmakta, iş olanakları genişlemektedir. Diğer taraftan belge sahibi personel, belgesinin devam edebilmesi için kişisel ve mesleki yeterliliğini sürekli geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluk kişinin ve iş yaşamındaki kalitenin gelişmesine yardımcı olmaktadır. İş yaşamındaki kalitenin artması ekonominin de istikrara kavuşması anlamına gelecektir. Bu açıdan Personel Belgelendirme Sistemi ile Enstitümüz, ekonominin gelişmesine ve toplumun kabuk değiştirmesine yardımcı olan bir mekanizmayı daha hayata geçirmiştir.

Belgelenen personel sayısının artması insana ve bilgiye verilen önceliğin artmasıdır. Bu yüzden belgelenen her bir personel geleceğe yapılan akıllı bir yatırımdır.

BELGELENDİRME ALANLARI VE BAŞVURU DOKÜMANLARI

Personel Belgelendirme ile ilgili sorularınız, itiraz, şikayet ve ayrıntılı bilgi için;

 TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü


Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA


Tel : (0312) 416 63 20 / 416 63 21 / 416 63 22 / 416 65 79 / 416 62 79


Fax : (0312) 416 65 98


E-Posta: PersonelBelgMud@tse.org.tr

 

ÖDEMELERİNİZ İÇİN;


TSE Hesap Bilgileri

T. Vakıflar Bankası - Kalkınma Bakanlığı Şubesi

Şube No: 884

Hesap No: 001 5800 7286 9957 88

İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88

 

 


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön