Belgelendirme Faaliyetlerimiz

PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİMİZ

 

TSE PERSONEL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. Enstitümüz bu gereklilikten yola çıkarak -diğer tüm alanlarda olduğu gibi- gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek "Personel Belgelendirmesi" ile ilgili çalışmaları da yakından takip etmiştir.

Bu noktada, Personel Belgelendirme faaliyetlerimizi Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ - European Organization for Quality) tarafından onaylı Ulusal Üye statüsü ve TÜRKAK'tan akredite olarak yürütmekteyiz. Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) alanında vermekte olduğumuz Tetkik Görevlisi, Yönetici ve Uzman Belgelendirmesi hizmetleri 54 ülkede tanınmaktadır. Tahribatsız Muayene Personeli, Kaynakçı, Kaynak Operatörü, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı, İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü vb. belgelendirme hizmetleri ise TÜRKAK Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, sektörün ihtiyaç duyabileceği inceleme ve muayene uzmanı, kontrolör, doğrulayıcılar vb. personel belgelendirme hizmetleri de ayrıca gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz sınav ve belgelendirme kategorileri aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılmaktadır: 

Personel Belgelendirme Kategorileri

 

 Kalite Tetkik Görevlisi                                                                          (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

Kalite Yöneticisi                                                                                     (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

Çevre Tetkik Görevlisi                                                                          (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

Çevre Sistem Yöneticisi                                                                       (TÜRKAK ve EOQ onaylı)    

İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi                                               (TÜRKAK ve EOQ onaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi                                            (TÜRKAK ve EOQ onaylı)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi ve Yöneticisi           (EOQ onaylı)

Enerji Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi                             (EOQ onaylı)

Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi                                                            (EOQ onaylı)

Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi                                                          (EOQ onaylı)

Risk Yönetimi                                                                                         (EOQ onaylı)

Kaynakçı (TS EN ISO 9606-1) - Çelik Kaynakçısı                                 (TÜRKAK)

Kaynakçı (TS EN ISO 9606-2) - Alüminyum Kaynakçısı                        (TÜRKAK)

Kaynak Operatörü & Kaynak Ayarcısı                                                    (TÜRKAK)

Tahribatsız Muayene (1-2-3. Seviyede: PT, MT, RT, UT, VT, ET)         (TÜRKAK)

Tahribatsız Muayene (2. Seviyede: RT-FT-FD)                                      (TÜRKAK)

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü                               (TÜRKAK)

Asansör Muayene Elemanı                                                                      (TÜRKAK)

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı                                                           (TÜRKAK)

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi                                            (TÜRKAK)

Organik Tarım Kontrolörü

Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü 

Ambulans Periyodik Muayene Uzmanı

İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü

Sera Gazı Hesaplama Uzmanı

Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü

Dış Cephe İskelelerinin Statik Olarak Değerlendirilmesi ve Mevzuattaki Yeri Eğitimi

*  ADR Tank Muayene Uzmanı (ADR Tank Tasarım Uzmanı, Akaryakıt Tankerleri, LPG Tankerleri ve Basınçlı Metalik Tanklar)

ADR Genel Farkındalık, Tank Muayene ve ADR Araç İnceleme Eğitimi

IPARD Poreje Danışmanı Eğitimi

Yangın Söndürme Cihazları Muayene, Bakım, Test ve Dolum Personeli Eğitimi

Tehlikeli Madde Taşıyan Ambalajların Tasarımı Eğitimi

* Kaynak Koordinasyon Personeli

* Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi

 

 

 

Yukarıda belirtilen kategorilerde belgelendirilen kişilerin bu belgelendirme sayesinde rekabet gücü artmakta, iş olanakları genişlemektedir. Diğer taraftan belge sahibi personel, belgesinin devam edebilmesi için kişisel ve mesleki yeterliliğini sürekli geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluk kişinin ve iş yaşamındaki kalitenin gelişmesine yardımcı olmaktadır. İş yaşamındaki kalitenin artması ekonominin de istikrara kavuşması anlamına gelecektir. Bu açıdan Personel Belgelendirme Sistemi ile Enstitümüz, ekonominin gelişmesine ve toplumun kabuk değiştirmesine yardımcı olan bir mekanizmayı daha hayata geçirmiştir.

Belgelenen personel sayısının artması insana ve bilgiye verilen önceliğin artmasıdır. Bu yüzden belgelenen her bir personel geleceğe yapılan akıllı bir yatırımdır.

BELGELENDİRME ALANLARI VE BAŞVURU DOKÜMANLARI

Personel Belgelendirme ile ilgili sorularınız, itiraz, şikayet ve ayrıntılı bilgi için;

 TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü


Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA


Tel : (0312) 416 63 20 / 416 63 21 / 416 63 22 / 416 65 79 / 416 62 79


Fax : (0312) 416 65 98 / 416 67 21


E-Posta: pbm@tse.org.tr

 

ÖDEMELERİNİZ İÇİN;


TSE Hesap Bilgileri

T. Vakıflar Bankası - Kalkınma Bakanlığı Şubesi

Şube No: 884

Hesap No: 001 5800 7286 9957 88

İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88


Dökümanlar (2)

Eski Siteye Dön