Yeşil Havaalanı

Yeşil Havaalanı

 

TSE İLE SHGM ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ:

YEŞİL KURULUŞ/YEŞİL HAVAALANI PROJESİ

Hızla gelişen havacılık sektörünün vazgeçilmez parçası konumundaki havaalanları, bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir taraftan sektörün büyümesine paralel olarak havaalanının çevre kirliliği etkileri de artmaktadır. Çevre kirliliğinin sadece bölgesel değil, uzun vadeli küresel çevre etkilerine de yol açması, havaalanı bünyesindeki faaliyetlerin kontrol altına alınmasını gündeme getirmiştir.
Havacılık sektörünün önemli çevre boyutu olarak değerlendirilen gürültü, hava ve su kirliliğinin önüne geçilebilmesi için ilgili otoriteler tarafından uluslararası çevre standartlarını sağlayabilecek önlemler alınması ihtiyacı doğmuştur.
Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından; havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan / çıkabilecek olan olumsuz çevresel etkileri ve sera gazı emisyonlarının olumsuz etkilerini tespit ederek azaltabilmek amacıyla 2009 yılında Yeşil Havaalanı (Green Airport) adı altında bir proje başlatılmıştır. Söz konusu projenin ortak yürütülmesi konusunda 26.09.2013 tarihinde ise SHGM ve enstitümüz arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Son derece önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan bu projeye katılım; gönüllülük esasına dayanmakta olup uygulayıcılarına yönelik oldukça cazip imkânlar da sunmaktadır.Detaylar SHGM´nin web sayfasında ilan edilmektedir.

***Enstitümüz tarafından; havaalanı işletmelerine, TS EN ISO 14001 belgelendirmesi ve TS ISO 14064-3 standardına göre doğrulama faaliyetlerinde %10 Havacılık işletmeleri ve SHGM uzmanlarına ise talep edilmesi halinde ise, proje kapsamındaki konulara ilişkin eğitim ücretleri üzerinden % 25 oranında indirim sağlanacaktır.

PROJE KAPSAMINDA;

SHGM´YE YAPILACAK OLAN YEŞİL KURULUŞ BAŞVURUSU ÖNCESİNDE ,

HAVAALANI İŞLETMELERİNCE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR:

1) TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmalı, uygulanmalı, dokümante edilmeli, sürekliliği sağlanmalı ve bu kapsamda TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

NOT 1: TSE´den veya başka bir sistem belgelendirme kuruluşundan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi´ne sahip veya başka bir sistem belgelendirme kuruluşu ile bu kapsamda hizmet alımına ilişkin bir sözleşme imzalamış olan işletmeler:

SHGM tarafından yayınlanan Yeşil Havaalanı Projesi Sektörel Kriterler Dokümanında belirtilen ve havacılık sektörüne özel tanımlanmış olan sektörel kriterlere yönelik; TSE tarafından gerçekleştirilecek olan denetim sonrasında, bu kriterlerin sağlandığına dair ifadeleri içeren belge ve resmi yazıyı,

  • TSE dışındaki sistem belgelendirme kuruluşundan alınmış TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi´nin onaylı örneğini, SHGM´ye sunacaklardır.

 NOT 2: 15.02.2014 tarihi itibariyle TSE´den veya başka bir sistem belgelendirme kuruluşundan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi´ne sahip veya başka bir sistem belgelendirme kuruluşu ile bu kapsamda hizmet alımına ilişkin bir sözleşme imzalamış olan işletmeler; 1 Ocak 2015 tarihine kadar SHGM tarafından yayınlan ve 15 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren uygulama esasları dokümanındaki şartları sağlamalıdırlar.

 2) Her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulmalı ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

NOT: TSE´ye yapılacak olan Sera Gazı envanter raporu doğrulama başvuruları, başvurunun yapılacağı takvim yılından bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde ve başvurunun yapıldığı takvim yılının 30 Haziran gününe kadar yapılacaktır.  

 

 

Eski Siteye Dön