Hakkımızda

Hakkımızda

Yeşil Havaalanı/Yeşil Kuruluş Projesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından; havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan / çıkabilecek olan olumsuz çevresel etkileri ve sera gazı emisyonlarının olumsuz etkilerini tespit ederek azaltabilmek amacıyla 2009 yılında Yeşil Havaalanı (Green Airport) adı altında bir proje başlatılmıştır. Söz konusu projenin ortak yürütülmesi konusunda 26.09.2013 tarihinde ise SHGM ve Enstitümüz arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Son derece önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan bu projeye katılım; gönüllülük esasına dayanmakta olup uygulayıcılarına yönelik oldukça cazip imkânlar da sunmaktadır.

Yeni Projelerimiz

Çevresel Gözetim ve Doğrulama  Müdürlüğü; Enstitünün, sektörel alanlarda özel projeler geliştirmesine katkı sağlar, diğer kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde protokoller yapar ve proje kapsamında ortak çalışmalar yürütür.

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı'nca geliştirilen projeler kapsamında uygulama Enstitü bünyesinde devam ettiği sürece, yeni geliştirilen sistem belgelendirme faaliyetlerinde ise iş ve işlemler devredilinceye kadar ilgili tüm taraflar ile gerekli koordinasyonu sağlar ve gerektiğinde toplantı/seminer organizasyonlarını yapar.

Eski Siteye Dön