Belge ve Markalar

TSE-HAR Markası


TSE-HAR Markası, belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden kablo veya kordon numunelerinin, HAR Anlaşması kapsamında alınmış CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk Standardlarına uygunluğunun doğrulandığını gösterir.

Hangi Ürünlere HAR Belgelendirmesi Yapılır?

HAR Standardları kapsamında olan Alçak Gerilim Kabloları ve Kordonları için HAR belgelendirmesi yapılabilir.

TSE-HAR Belgesinin yararları Nelerdir?

• HAR anlaşmasına taraf olan 20 civarında üye Avrupa ülkesi nezdinde kendi markalarına denkliği
• Ürünlerin EN ve HD Standardlarına uygunluğu
• Ürünlerin yurt dışındaki birçok ülkeye doğrudan ihraç edilmesi amacıyla kullanılan pasaport özelliği
• Uluslararası ticareti kolaylaştırmada ortak standardlarla çalışma
• Pazara ulaşmada kolaylık
• Pazarda hız
• Güven artışı
• Maliyette düşüş- ticarette artış

TSE-HAR Belgelendirmesi nasıl yapılır?


• Belgelendirme talep eden kuruluşun, kalite yönetim sisteminin TS EN ISO 9001:2000 standardına uygunluğunu belgelendirmiş olması gerekmektedir.
• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir kalite sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 3 (üç) yıl olan TSE-HAR Belgesi verilir.

TSE-HAR Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

Ara kontrol amacıyla yılda en az dört defa üretim yeri incelemesi yapılarak üretim yerinden ve gerekli görülürse piyasadan numune alınarak muayene ve deneyler yapılır.

Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.


TSE-HAR Markası ürünler üzerinde nasıl kullanılır?

TSE-HAR Markası, üzerine ve ambalajına konulduğu kablo ve kordonların, CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk Standardlarına uygun olarak üretilip, piyasaya arz edildiklerini belirten ve TSE ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen aşağıda belirtilen 4 (dört) ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

Eski Siteye Dön