Belge ve Markalar

Ex Markası

εx Kalite Uygunluk Belgesi; Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve bunların bileşenlerinin Türk Standardları ve uluslararası standardlar veya diğer ülkelerin Standardları dikkate alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE-εx markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE-εx markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Ex Kalite Uygunluk Belgesinin Yararları

• Maliyette düşüş- ticarette artış,
• Pazara ulaşmada kolaylık,
• Pazarda hız,
• Tüketici nezdinde güven,
• Güvenli ürünün garantisi,
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,
• Yasal mevzuata uygunluk çalışmalarında kolaylık

Ex Kalite Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

• Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili Standardın ve/veya kriterlerin öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunda Belgelendirilmesi İstenen Ürün;
• Ex-proof, Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan ancak Ex-proof özelliğe sahip olmayan donanım olması halinde geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk veya TSE Kritere Uygunluk belgesi düzenlenir. Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde  tek olan Ex Laboratuarı" ve "Ambalaj Laboratuarı"nın İzmir'de bulunması nedeniyle ambalaj ve ex-proof  konularındaki  yurt çapında belgelendirme hizmeti İzmir Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından  verilmektedir.

Kağıt ,karton, mukavva, alüminyum, teneke, cam, plastik, ahşap vb. her çeşit ambalaj  malzemesi ve ambalaj ürünleri ile ilgili ürün belgelendirme çalışmaları Ambalaj Laboratuvarı ile Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve bunların bileşenlerinin ürün belgelendirme çalışmaları ise "Ex Laboratuarı" ile koordineli olarak yürütülmektedir.


Ex Kalite Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

• Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
• Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder.
 

Eski Siteye Dön