CE İşareti

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 2014/31/AB )


Kapsamımız;

ÜRÜN GRUBU

MODÜL

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

AB Tip İncelemesi(B Modülü)

Üretim Kalite Güvencesi (D Modülü)

 

CE İşareti Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmazsa takip eden hafta içinde Başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse firma belge almaya hak kazanır.

Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri "Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu" ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirme Başvuruları online olarak yapılmaktadır. Online başvurular için tıklayınız.

Başvuru eklerinin online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ekleri

1- Sözleşme (2 nüsha imzlanıp başvuru dokümanları ile bilirkte sunulacaktır)

2 - Bilgi Formu

3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge

4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri

5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi

7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge

8- Kalite Sistem Dosyası

(Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi, AT Tip İnceleme Belgesi (Varsa), AT Tasarım İnceleme Belgesi (Varsa)),

9 - Teknik Dosya Teknik Dosya Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir:

9.1.1 Tipin genel tanımı,

9.1.2 Planlanan tasarımlar ve bileşenlerin imalat çizimleri ve planları, montaj parçaları, devreler, vb.

9.1.3 Yukarıdakilerin ve tartı aletinin işleyişinin kolaylıkla anlaşılmasını teminen, gerekli tanımlama ve açıklamalar,

9.1.4 Bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen tam veya kısmen uygulanan standartların listesi ve 6. maddede belirtilen standartlar uygulanmamışsa, temel gerekleri sağlamak üzere benimsenen çözümlerin tanımı,

9.1.5 Yapılan tasarım hesaplamalarının ve deneylerin sonuçları,

9.1.6 Deney raporları,

9.1.7 AT tip onayı belgeleri ve tasarımda kullanılanlara benzer parçaları içeren cihazlar üzerinde yapılan ilgili deney sonuçları.

9.1.8 Otomatik olmayan Tartı Aleti ile ilgili AB tip inceleme sertifikaları ya da AB tasarım inceleme sertifikaları (Kalite Modülleri için).

9.1.9 İmalatçı tarafından belirlenmiş olan mühürlerin ve işaretlerin yerleri,

9.1.10 Gerekmesi halinde Otomatik olmayan Tartı Aletinin ara birimlere uygunluk şartlarının gösterilmesi,

9.1.11. Otomatik olmayan Tartı Aletinin farklı yönlerden çekilmiş fotoğrafı,

9.1.11. Otomatik olmayan Tartı Aletini meydana getiren parçaların patlatılmış şemaları ve önemli parçaların listesi,

 

Başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı bir beyan CE işareti uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile birlikte TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için Kalite Yönetim Sistemi başvuru formlarının da doldurulması gerekmekte olup bu formlar "www.tse.org.tr" adresinden temin edilebilmektedir.

Sorularınız ve ücretlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

HİZMET PROGRAMI


Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi Sorumlusu

Eren Karaarslan 

efkaraarslan@tse.org.tr

Tel: 90 - 312 416 65 66
Fax: 90 - 312 416 62 82


Dökümanlar (1)

Eski Siteye Dön