ENERJİ TASARRUFU HAFTASI

Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla açıklama yapan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Büyük önem taşıyan enerjinin verimli kullanılması zorunluluktur. Bu ihtiyaca yönelik hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirliyor, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar çerçevesinde enerji tüketimini yönetiyor ve iyileştirmelere katkı sağlıyor” dedi.

Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından olan enerjinin bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla ülkemizde her yıl ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Enerji tasarrufuna yönelik farkındalığın önemine değinen TSE Başkanı Şahin, “Ülkemizde her yıl ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanmaktadır. Enerji tasarrufu ve verimliliği; enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadele etkinliğinin artırılması ulusal stratejimizin, hedeflerimizin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından olan enerjinin bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla bireysel ve kurumsal olarak bazı alışkanlıklarımızın değiştirilmesi ile çok ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir.” dedi.

“ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI ZORUNLULUKTUR”

Enerji tasarrufunun en kolay ve maliyetsiz yolunun enerji verimliliğini sağlamaktan geçtiğini kaydeden Şahin şöyle devam etti: “Büyük önem taşıyan enerjinin verimli kullanılması zorunluluktur. Verimli enerji kullanımına yönelik hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek standarttır. Bu standart, konumu, büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurum ve kuruluşlara uygulanabilir. Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirler, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar çerçevesinde de enerji tüketimini yönetir. Yani bir kuruluş, ne tür enerji kaynağı kullanılıyor olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi hedefine bu sistem rehberliğinde ulaşabilir.”

“SERA GAZI EMİSYONUNU AZALTIYOR”

Enerji Yönetim Sisteminin, planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsünü çalıştırdığını belirten Şahin, “Bu standardın hedefi Enerji Performansı Yönetimidir. Hedefler belirlenir ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlanır. Sisteminin amacı ise; kurum ve kuruluşlara, enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini kurma olanağı vermektir. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla; enerji politikası resmiyet kazanacak, masraflarda düşüş olacak, çevre korunacak, kaynaklar etkin kullanılacak, sera gazı emisyonu azaltılacak ve mevzuata uyum sağlanacaktır. Kısaca Enerji Yönetim Sistemi; kuruluşların enerji politikalarını belirliyor, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar aracılığıyla enerji tüketimini yönetiyor.” diye konuştu.

 

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön