GÜÇLÜ ÜLKE STANDARDI OLAN VE STANDARTLARI BELİRLEYEN ÜLKEDİR

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında, Standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek ve katılımcıları bilgilendirmek hedefiyle Standartlara Yön Ver!  "farkındalık kampanyası çerçevesinde düzenlediği bilgilendirme seminerleri dizisi Kayseri ile devam etti.

Seminerin açılışında konuşan TSE Başkanı Şahin, kurumun 67 yıldır bir taraftan Türkiye'nin rekabet gücünü artırırken diğer taraftan ulusal ve uluslararası ticaretini kolaylaştırdığını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Şahin, teknoloji dünyasındaki son gelişmelerin ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırdığını, küreselleşme sonucu dünyanın herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline geldiğini söyledi.

Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomileri arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda gösterecekleri hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceğine inandıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz. Ayrıca sunduğunuz hizmetlerinizin ve üretimlerinizin standarda uygun olması gerekir. Çünkü standarda uygun üretim olmadan rekabet edemez, belirlenen hedeflerinize ulaşamazsınız."

"Standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar”

"Güçlü ülke, standardı olan ve standartları belirleyen ülkedir." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar. Bu sebeple standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katma değer sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektöre katkı sağlayacaktır. Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içinde olması temennimizdir. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının 43. Genel Kurulu'nda konsey üyeliği seçimlerinde diğer üye ülke temsilcilerinin oylarıyla TSE Başkanı olarak konsey üyeliğine seçilmiş bulunmaktayız. ISO'nun üst düzey yönetim organı olan konseyde diğer üyelerle birlikte ISO'nun stratejilerini oluşturup politikalarını belirleyeceğiz. Siz değerli sanayicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz."

“Standart deyince akla gelen ilk kuruluş TSE”

Standartların belirlenmesini ve daha verimli çalışılmasını istediklerini söyleyen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, “ Standart deyince akla gelen ilk kuruluş olan ve her türlü standardı hazırlayarak uygulama safhasında takip eden ülkemizin gözde kurumlarından TSE’nin bu tür seminerlerini ve çalışmalarını çok faydalı buluyorum. Umuyorum ki bu çalışma da farkındalığın artırılması konusunda azami derecede fayda sağlayacaktır. Bu arada TSE Bölge Koordinatörü Sayın Mahmut Ulaş’a ve ekibine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz, kolaylıkla ulaşıyoruz ve gayretini de takdir ediyoruz” dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, “Standartlar, bütün dünyada sanayi, tarım ve hizmet sektöründe küresel rekabetin ön şartı haline gelmiş durumdadır. Dünyanın öbür ucunda üretim yapan bir işletme ile rekabet edebilmek için, her alanda standart koyan bir ülke haline gelebilmemiz, işletmelerimiz için çok önemlidir. Bu noktada TSE’mizle birlikte daha fazla dayanışma göstermeli, komitelerinde daha fazla yer alarak, kendi sektörlerimizle ilgili standartların belirlenmesine katkı vermemiz hayati öneme sahiptir çünkü ticarette standartları koyan kuralları da koyar” ifadelerini kullandı.

Ticarette standartlara hakim olunmasının küresel rekabette ayakta kalmak için çok önemli olduğunu söyleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Bir ürünü dış pazara pazarlamak istiyorsanız oyun kuruculardan ve kural koyuculardan biri olmanız gerekir. Bunu da TSE sağlıyor. Bu aynı zamanda bizim ülke sanayisi gereklerinin Avrupa’ya taşınması anlamı taşımaktadır. Standartlara görüş bildirme anlamı taşımaktadır. Bunun için TSE’de ayna komitelere sanayicilerimizden temsilciler göndermek önem arz etmektedir. Bu manada bizde üyemiz sanayicilerine gerekli desteği vermekteyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

 

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön