15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

Dünya üzerinde son yaşananlar küreselleşmenin geldiği noktayı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, neredeyse bütün ülkeleri etkilerken petrol fiyatlarını, döviz ve altın kurlarını, borsaları, devletlerin ve insanların sosyal ve ekonomik davranışlarını hep birlikte etkiliyor. Tüketim davranışlarımız bir dalga şeklinde değişebiliyor. Bu çerçevede 15 Mart 2020 Dünya Tüketiciler Günü, dış faktörlerin davranışlara olan etkileri açısından tüketiciler için bu yıl başka bir boyutta algılanabilecektir.

Ülkemizde 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Tüketiciler Günü, bütün dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi, bu haklara saygı gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin bilinçlendirilmesi için önemli bir fırsattır.

Bu günün hem Türkiye hem de Türk Standardları Enstitüsü (TSE) açısından farklı bir önemi bulunmaktadır. Tüm dünyada her yıl 14 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Standartlar Günü’ 1968 yılında dönemin TSE Başkanı Sayın Faruk Sünter’in teklifi ile gündeme gelmiştir. 1968-1970 döneminde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Başkanlığı da yapmış olan Sünter, standardizasyon anlayışının daha geniş kitlelere yayılması için her yıl 14 Ekim’in Dünya Standardlar Günü olarak kutlanmasını teklif etmiştir. Bu teklif, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından da desteklenmiş ve 1969 yılında yapılan ISO Genel Kurulu’nda, üye tüm ülkelerin de onayı ile kabul edilmiştir.

Günümüzde yaşamın her alanında kullanılan standartlar, insan mutluluğunu temel alan, toplumsal refahın yükseltilmesini hedefleyen çabaların ve arayışların bir sonucudur. Bugün dünyanın; ticarette, ulaşımda, hizmette yani bütün yaşam alanlarında konuştuğu ortak dil olan, insanları ve ülkeleri birbirine bağlayan standartlar, üretim sürecinin ayrılmaz parçası; uluslararası alanda etkin konuma ulaşmanın, verimliliği artırmanın, ürün kalitesini yükseltmenin temel ögesi durumuna gelmiştir.

Türk Standardları Enstitüsünün temel görevlerinden biri; tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaktır. Enstitü bir yandan standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmekte, diğer yandan da belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır.

Enstitümüz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, tüm hizmetlerini mevzuat hükümleri ve akreditasyon gerekleri çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda güven ve kalite ekseninde daha hızlı gerçekleştirilmeyi hedeflemektedir.

Enstitümüzün gerek vatandaşlarımızla gerek paydaşlarımızla gerekse bizden hizmet alan firmalarımızla etkili, hızlı bir iletişim ağı oluşturabilmesi ve süreçlerle ilgili öneri/soru/sorunların en kısa sürede cevaplandırılabilmesi adına, müşterilerimizin kullanımına açık bir “Bilgilendirme Merkezi” kurulmuştur. Bu merkeze; /BizeUlasin adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ayrıca TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin, 444 0 873 numaralı telefondan TSE’ye ulaşmaları mümkündür.

TSE’ye iletilen şikâyet konuları üreticilere aktarılmakta ve şikâyetin giderilmesine yardımcı olunmaktadır.

Enstitü olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hizmet şemsiyesi altında, “Yüksek kalite tek standardımız” şiarıyla hizmetlerimizi sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum. Enstitümüz, bir yandan standartlara uygun üretimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaları, bir yandan da dünya standartlarını belirleyen ülkeler arasında yer almanın mücadelesini vermektedir. Dünya Standartlar Gününün, konuya duyarlılığı artırmak için iyi bir vesile olduğu inancıyla standartları belirleme aşamasında katkı sağlayabilecek herkesi Türk Standardları Enstitüsü rehberliğinde çalışmaya davet ediyor, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü ve Tüketiciyi Koruma Haftası’nı kutluyorum.

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da Google+'da
Eski Siteye Dön