Helal Gıda Aday Teknik Tetkikçi / Teknik Tetkikçi Sınavı

Helal Gıda Aday Teknik Tetkikçi / Teknik Tetkikçi Başvuru Şartları:

1-) Öğrenim Durumu:

 • Aday, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış gıda zincirinde çalışabilecek Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Genetik Mühendisi, Moleküler Biyolog, Biyokimyager, Su Ürünleri Mühendisi, Diyetisyen vb. eşdeğer bölümlerin asgari ön lisans programlarından mezun olmalıdır.
 • Yurt dışında öğrenim görmüş Türk vatandaşı olan kişiler YÖK tarafından onaylı denklik belgesini TSE-PBM’ye sunmalıdır. Türk vatandaşı olmayan kişiler için YÖK tarafından onaylı denklik belgesi şartı aranmaz.
 • Yukarıdaki meslekler dışındaki meslek sahibi aday tetkikçiler; gıda alanına/sektörüne/endüstrisine yönelik en az 7 (yedi) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip olmalıdır.
 • Yukarıdaki meslekler dışındaki meslek sahibi tetkikçiler; gıda alanına/sektörüne/endüstrisine yönelik en az 10 (on) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip olmalıdır.

 

2-) Eğitim:

 • TS OIC SMIIC 2 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Gereklilikler standardı temel eğitimi ve TS OIC SMIIC 1 Helal Gıda için Genel Kurallar standardı temel eğitimi,
 • TS ISO EN 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzunu standardını içeren temel eğitimi,
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar Eğitimi veya FSSC veya gıdada GLP, GMP ve GHP standartlarına/kılavuzlarına yönelik temel eğitim belgelerini/kayıtlarını başvuru sahipleri TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

Yukarıdaki Ön eğitim şartlarını karşılayan Aday Tetkikçi/Teknik Tetkikçiler;

 • TS OIC SMIIC 1 Helal Gıda için Genel Kurallar
 • TS OIC SMIIC 6 Özel gereksinimler için TS OIC SMIIC 1'in Helal Yiyecek ve İçeceklerin Olduğu, Hazırlandığı, Saklandığı ve Servis Edildiği Yerlere Uygulanması,
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar,
 • TS OIC SMIIC 24 Gıda Katkıları ve Helal Gıdaya Eklenen Diğer Kimyasallar için Genel Gerekliliklerini içeren konularda en az 12 saat eğitim almış olmalıdır.
 • TS ISO EN 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzunu standardını içeren en az 6 saat eğitim almış olmalıdır.
 • Gıda alanı/sektörü/ürün gruplarını ilgilendiren yasal gerekliliklerini içeren (5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat; Türk Gıda Kodeksine nereden ulaşılabilir. Türk Gıda Kodeksi nasıl okunmalı: yatay ve dikey kodeks örnekleri. Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri. Gıda işletmelerinin hijyen şartları. Numune alma ve analiz sonuçlarını değerlendirme) en az 6 saat eğitim almış olmalıdır.
 • Başvuru sahipleri; toplam en az 24 saatlik helal gıda teknik tetkikçi eğitimini almış olduğuna dair eğitim belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ye sunmalıdır.

 

3-) İş Deneyimi:

 • Helal Gıda Aday Teknik Tetkikçi başvurusu yapan; gıda sektörüne yönelik bölümlerden en az ön lisans mezunu olan adaylarda iş deneyimi ve tetkik deneyimi aranmaz,
 • Gıda sektörüne yönelik olmayan bölümlerden mezun olan adaylar iş deneyimi olarak gıda alanına/sektörüne/endüstrisine yönelik en az 7 (yedi) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip olmalıdır.
 • Helal Gıda Teknik Tetkikçi başvurusu yapan gıda sektörüne yönelik bölümlerden en az ön lisans mezunu olan kişiler; en az 2 yılı gıda alanı/sektörü/endüstrisi gruplarında olmak kaydıyla 4 yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır.
 • Helal Gıda Teknik Tetkikçi başvurusu yapan gıda sektörüne yönelik bölümlerden mezun olmayan kişiler gıda alanına/sektörüne/endüstrisine yönelik en az 10 (on) yıllık laboratuvar/muayene/ürün belgelendirme/yönetim sistemi kurulması ve/veya işletilmesi tecrübesine sahip olmalıdır.

Bu iş tecrübesi; bahse konu alanda/sektörde/ürün ve hizmet gruplarında tasarım, imalat, montaj, bakım, dağıtım, proses veya hizmetin işletimi, eğitim ve/veya danışmanlık eylemlerini ifade eden alanları kapsar. Kişiler iş tecrübesini gösteren belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ye sunmalıdır.

 

4-) Tetkik Deneyimi (Teknik Tetkikçi için):

Helal Gıda Teknik Tetkikçi son 3 yıl içerisinde;

Gıda güvenliği yönetim sistemi, ürün/hizmet/proses belgelendirme alanlarından birinde,

Üçüncü/ikinci/birinci taraf tetkikçi olarak (veya üçüncü ya da ikinci taraf konumundaki bir baş tetkikçi gözetiminde),

En az 3 farklı firma/işletme/birim/süreç üzerinde,

Asgari 10 adam/gün tetkik tecrübesine sahip olmalıdır. Kişiler; tetkik deneyimini gösteren belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ye sunmalıdır.

 

Sınav başvuruları TSE360 sistemi üzerinden alınacak olup eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin detaylı açıklama bilahare WEB sitemizin duyurular kısmında yapılacaktır.

 

Sınava İlişkin Bilgiler:

Sınav Yeri:  Türk Standardları Enstitüsü, Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA

 • Sınav  Tarihi:  03 Mart 2023
 • Başvuru Başlangıç: 06 Şubat 2023
 • Son Başvuru Tarihi:  24 Şubat 2023
 • Sınav Ücreti:  1.355,00 TL + % 18 KDV = 1.598,90 TL
 • Sertifika Ücreti:  1.355,00 TL + % 18 KDV = 1.598,90 TL
 • Sınav ve Sertifika Ücreti Toplamı:  3.197,80 TL
 •  Hesap No: TSE Banka Hesabı,  T. Vakıflar Bankası Kalkınma Bakanlığı Şubesi
                      Şube No: 884,  İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88
 •  Alıcı: Türk Standardları Enstitüsü
 •  Dekont Açıklaması:   “  PBM-HTU EĞİTİMİ ÜCRETİ (AD-SOYAD)  “ 

 

EKLER:

1-) Helal Personel Belgesi Sahibi Kişilerin Taahhütnamesi ve Karşılıklı Anlaşma Şartları Formu (PBM-FR-HAK-002)

2-) Bilgisayar Yazılımı Üzerinden Gerçekleştirilen Belgelendirme Programları İçin Başvuru Formu (PBM-FR-MR-046)

 

İletişim:             


Dökümanlar (2)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön