TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYON İHALESİ İPTAL İLANI

Sayı  : 2022/21                                                                                                    15/09/2022

Konu :Banka Promosyon İhalesi İptal İlanı

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2022-1

1-Kurumun Adı

: Türk Standardları Enstitüsü

A) Adresi

:Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

B) Telefon ve Faks Numarası

:0312 416 62 00-0312 416 66 11

C) Elektronik Posta Adresi

:acinar@tse.org.tr

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:2.795

5-Kurum Personelinin Mevcut Aylık

    Nakit Akışı Ortalaması

: 40.000.000,00 TL

6-Protokol Sürecinde Öngörülen

    Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı             

:72.388.000,00 TL

7-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:TSE-Teknik Kurul Salonu

8-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:15/09/2022 Perşembe günü, saat 15:00

9-İptal Kararı Tarih ve Saati

10-İptal Nedeni                                                                                           

:15/09/2022 Perşembe günü, saat 16:00

: Promosyon teklifinin yeterli görülmediği       ve rekabetçi şartlar oluşmadığından teknik şartnamenin 15. Maddesi gereği iptal edilmiştir.

Banka promosyon ihalesi, yukarıda yer alan nedenden dolayı Komisyonumuzca iptal edilmiş olup promosyon ihalesinin yenilenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ KOMİSYONU

 

    BAŞKAN

     ÜYE

       ÜYE

Ahmet ÇİNAR

İlker ÖRÜCÜ

Yunus ARTAR

 

 

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön