Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Muayene ve Belgelendirme Faaliyetlerine Başlanmıştır.

05.12.2018 tarih ve 30616 sayılı resmi gazetede “Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik kapsamında 2022 yılından itibaren,

  1. Karayolunda ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tüm tankerlerin dolum yöntemleri alttan ya da üstten olması fark etmeksizin Enstitümüzden “Kapalı Doluma Uygunluk Raporu” alması zorunludur.
  2. Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminallerin Enstitümüzden uygunluk raporu alması gerekmektedir.
  3. Akaryakıt istasyonlarından;
  • İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış olanların tankerlerden depolama tanklarına yapılan dolumları için,
  • Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonlarının dispenserden araçlara yakıt dolumu için,
  • Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük olan mevcut akaryakıt istasyonlarında büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa yapılacak tadilat sonunda,

Yönetmelik kapsamında Enstitümüzden uygunluk raporu alması gerekmektedir.

Tankerler için;

Terminaller için;

Akaryakıt istasyonları için;

 

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön