PERSONEL BELGELENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ VE SINAVI DÜZENLENECEKTİR

 

PERSONEL BELGELENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ VE SINAVI

01-05 Mart 2021 tarihleri arasında TSE Ankara Merkezde Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi eğitimi (4 Gün online) ve sınavı (Ankara TSE Merkez Binada) gerçekleştirilecektir.

Eğitim başvuruları;http://basvuru.tse.org.tr/uye/ adresi üzerinden 11 Şubat 2021 (saat 10:00) tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Başvuru işlemleri yazılım aracılığı ile alınacak olup belirtilen süre içerisinde başvuru alımı yapılabilecektir. Belirtilen tarihten önce başvuru işlemleri kapalı konumda olacaktır.

 Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağınıGörsel Anlatım.pdfekinden inceleyebilirsiniz.

Başvuru yapımından önce; Görsel anlatım ekinde belirtildiği gibi adımları takip ederek “Diploma ve Pdf olarak taratılmış başvuru evrakları” ve “Dekont” ekini taratılmış olarak sisteme yüklemeniz istenecektir. Bu ekleri daha önceden taratılmış olarak hazır bulundurmanız, başvuru işlemlerini kısa süre içerisinde bitirmenize yardımcı olacaktır.

İstenen ekleri sisteme yükledikten sonra; TSE ilgili personelinin; yüklemiş olduğunuz eklere onay vermesi durumunda başvuru işlemlerinize devam ederek tüm başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra e-mail adresinize; Başvurunuzun onaylandığını belirtilen mail gelecektir, bu mail geldikten sonra belirtilen yer-gün ve saatte Eğitim Salonunda bulunabilirsiniz. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra herhangi bir form göndermenize gerek kalmamaktadır.

Başvuru işlemleri veya Eğitim hakkında sorularınız için Sayfanın alt kısmındaki “İletişim” bölümünden bize ulaşabilirsiniz 

Eğitim Tarihi: 01-05 Mart  2021 ( 4 gün online eğitim - 1 gün sınav)

Sınav Yeri :  Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Eğitim Ücreti: 220,00 TL X 4 gün  = 880,00 TL + %18 KDV = 1038,40 TL

Sınav Ve Sertifika Ücreti: 405 TL + 420 TL + %18 KDV = 973,50 TL

TOPLAM EĞİTİM VE SINAV ÜCRETİ:  1705,00 TL + %18 KDV = 2011,90 TL

Ödeme dekontu sisteme yüklenirken açıklama bölümüne istenilen faturanın Hangi şirket veya kişi adına olduğu vergi numarası. Vergi Dairesi, adres gibi bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

 

Eğitim ve Sınav Katılımcı Şartları:

Öğrenim Durumu

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi, en az ön lisans veya lisans mezunu olmalı. Buna ilave olarak en az herhangi bir yönetim sisteminde aday tetkikçi, tetkikçi ve baş tetkikçi sertifikasına sahip olmalı veya Personel belgelendirme alanında en az bir yıl teknik uzman olarak görev alması veya Personel belgelendirme kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olmalıdır.

 

Aday, asgari iş tecrübesine sahip olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

 

Eğitim

 

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardına uygun olarak yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması konuları hakkında bilgi, becerilere, tecrübe ve yetkinliklere sahip olmalıdır. Sahip olduğu yetkinlikleri uygulayabilir olmalıdır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen konularda eğitim, bilgi, beceri ve tecrübesini belgelemelidir:

 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardının temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi.
 • Motivasyon teorileri
 • Süreç yönetimi
 • Grup yönetimi
 • Raporlama teknikleri
 • Müşteri ilişkileri
 • Müşteri gereksinimlerini tanımlama teknikleri
 • Kalite uygulama metotları
 • Karar verme teknikleri
 • Karar destek sistemleri
 • Proje uygulama/yönetimi
 • Proje değerlendirme
 • Yönetim ve Koordinasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk ve fırsat tanımlama
 • Tartışma teknikleri
 • KYS Temel Eğitimi
 • KYS Dokümantasyon
 • KYS Proses
 • KYS uygulama ve yürütme
 • Mevzuat (yasa, sözleşme, yönetmelik, tüzük, vb.) ve diğer normatif şartların uygulanması ve değerlendirilmesi
 • Veri/istatistiki Analiz
 • Müşteri memnuniyeti
 • Performans ölçme ve değerlendirme
 • Liderlik
 • Mevcut durum analizi (SWOT, PESTEL, vb.)
 • Yönetim sistemleri entegrasyonu
 • Tetkik programlarını planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme
 • Değişim yönetimi
 • Müşteri yönetimi
 • Personel belgelendirme program geliştirme, geçerli kılma ve doğrulama akreditasyon yönetimi vb.

eğitim konularında en az 40 saatlik eğitim almış olmalıdır. Eğitimler uzaktan eğitim veya online eğitim yoluyla alınmışsa alınan toplam eğitimlerin toplam saati 16’sı (40* %40=16) saati geçemez. Yani, uzaktan eğitimin toplam saati en fazla 16 saat olarak kabul edilir.

Aday tarafından belgelendirme başvurusundan önce alınmış eğitimler, PBM-TL-MR-002 Eğitim Kurulusu ve Müfredat Onaylama Talimatı dokümanına göre TSE-PBM tarafından değerlendirilir.

Üniversite öğrenimi sırasında aday tarafından ilgili kapsamda alınan dersler aşağıdaki yöntem kullanılarak 40 saatlik mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında değerlendirilir;

 

 formülü kullanılır.

Aday, asgari 40 saatlik eğitim almış olduğunu gösterir belgeleri/kayıtları başvuru esnasında TSE-PBM’ ye sunmalıdır.

 

TSE Hesap Numarası Bilgileri:

Hesap No:  TSE Banka Hesabı,     

Şube: Vakıfbank Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şubesi

Şube No: 884             

İBAN No: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88

Alıcı: Türk Standartları Enstitüsü

Dekont Açıklaması:   “ PBM-Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkikçisi (AD-SOYAD)  “

Belge Geçerlilik Süresi:

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. belge süresinin bitiminden sonra yeniden belgelendirme şartlarını karşılayarak yeniden belgelendirme geçişini sağlayamaması durumunda tüm haklarını kaybeder. Aday yeniden ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlamak zorundadır.

Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli kişinin sorumluluğundadır.

Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi Yeniden Belgelendirme

Sertifika sahibi olan Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi tetkik görevlisi aşağıda açıklanan yeniden belgelendirme başvurusu için aşağıdaki verilmiş olan yeterlilikle ilgili şartlarını karşıladığını gösteren kanıtlarına ait belgeleri/kayıtları TSE-PBM’ ye sunulması gerekmektedir.

1-Mesleki uygulama ile ilgili kanıtları sağlanması;

a) Sertifika sahibinin işveren veya yüklenici (ler) / müşteri (ler) tarafından beyan edilmek üzere, yeniden belgelendirme süresi boyunca en az 15 tam denetim günü bunun az 9 günü sahada denetimi. En az üç tam personel belgelendirme yönetim sistemi tetkiki.

b)Alternatif olarak: Atanmış bir denetçi tarafından değerlendirmenin yapılması: adayın tetkik görevlisi olarak görev yaptığı 2 gün boyunca sahadaki denetim şahitliği. Aday tarafından hazırlanan tetkik dokümanı, atanan tetkik görevlisi tarafından değerlendirilmesi.              

PBM-FR-PBY-003 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Yöneticisi/Tetkik Görevlisi Yeniden Belgelendirme Başvuru Formunu doldurularak imzalanması ve ekleriyle birlikte PBM teslim edilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü

Fatih BOZKURT

Tel: 0312 416 63 22

 


Dökümanlar (2)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön