TS EN ISO 22000:2018 (Revizyon) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel - Dokümantasyon - İç Tetkik Eğitimleri Düzenlenecektir.

NOT: EĞİTİM TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR.

 

TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

Gıda Güvenliği Temel Kavramların Açıklanması

Yönetsel ve Operasyonel Riskler

Ön Gereksinim Programı

Tehlike Analizi Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Tehlikelerin Belirlenmesi

Standard Şartların Yorumlanması

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi

Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Tarihi

23-24 Aralık 2019

 

 

TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Gıda Güvenliği Politikası ve Gıda Güvenliği Hedefleri, Gıda Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, HACCP Planı, Ön Gereksinim Programları, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanması sağlanmaktadır

Eğitimin İçeriği

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı

HACCP Planı

Ön Gereksinim Programları

Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, … vs)

Doküman Kontrolü-Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Tarihi

25 Aralık 2019

 

 

TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.

Eğitimin İçeriği

TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

Tetkik Çeşitleri

Tetkikin Faydaları

Tetkikin Yönetimi

Tetkikin Planlanması

Soru Listelerinin Hazırlanması

Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

 Pratik ve Örnek Çalışmalar

Eğitimin Tarihi

26-27 Aralık 2019

 

 

Eğitim Yeri ve Adresi: 

Türk Standartları Enstitüsü Necatibey Cad. No:112  Bakanlıklar/ANKARA (E BLOK 2.KAT)

  • Eğitim Tarihi: 23-27 ARALIK 2019
  • Eğitim Başlama Saati: 09:30 
  • Eğitim Bitişi Saati: 16:00 
  • İlgili KişiTel: Cihad AYDIN  0312 416 63 28

 

EĞİTİM ÜCRETİ: GÜNLÜK 225 TL + % 18 KDV’DİR.   

ÖĞRENCİ VE KAMU ÇALIŞANINA %25 İNDİRİM SAĞLANMAKTADIR.

 

Eğitimlerimize katılmak isteyenler ekteki Katılımcı Başvuru Formunu doldurup egitim@tse.org.tr adresine email atabilirler. Eğitimlerimizde katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle, kayıtlarda başvuru sırası dikkate alınacaktır. İlgili kişiden dönüş sağlanmadan  ÖDEME YAPMAYINIZ.


Dökümanlar (1)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da Google+'da
Eski Siteye Dön