İşletme Geliştirme Destek Programı - Belgelendirme Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı belgelendirme desteği kapsamında işletmelerin ürün, hizmet ve süreçlerinde yapacakları standardizasyon faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla; Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilmektedir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar. Desteğe ilişkin unsurlar aşağıda yer almaktadır.

  • ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 TL’dir.
  • Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
  • Belgelendirme desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nden alınacak belgeler üst limitler dahilinde %100 oranında desteklenmektedir.
Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da Google+'da
Eski Siteye Dön