Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi kuruldu!

Yapı Bilgi Modellemesi alanında uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmak isteyen kuruluş ve kurumlardan uzmanların da ayna komite üyeliğine müracaat etmeleri beklenmektedir.

Ülkemizde, Vizyon 2023 Strateji Belgesi kapsamında sanayimizdeki tüm geliştirme ve üretim faaliyetlerinde uluslararası standardizasyon ve kalite güvence sisteminin kurulması, iyileştirilmesi ve böylece sanayimize yön verecek standartların yeterli seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için, ilgili sektörden kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla standartların hazırlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, yapı sektörü paydaşlarının talebi üzerine, ülkemizin tam üyesi olduğu ISO’daki (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılım sağlayacak “Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi” enstitümüz bünyesinde kurulmuştur. 

Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi, öncelikle ISO/TC59/SC2 (Terminology and harmonization of languages)  ve ISO/TC59/SC13 (Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)) teknik komitelerinin çalışmalarını yakından takip etmek üzere sektörden ilgili tarafların talebi ve katılımıyla Ağustos ayı içerisinde teşkil edilip çalışmalarına başlamıştır.

Dünya pazarlarında rekabet edebilmek ve verimliliği arttırmak için ülkemizin ekonomisinde büyük bir payı bulunan yapı endüstrisinde Yapı Bilgi Modellemesi ve beraberinde getirdiği sayısal uygulamaların tüm paydaşlarca doğru anlaşılıp yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygın olarak uygulanması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yapıların farklı tarafların işbirliği ile oluşturulan tasarım, uygulama ve işletmesine dair standartları hazırlayan söz konusu uluslararası komiteler, arasında Türkiye’nin de yer aldığı 46 katılımcı ülkenin katılımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu uluslararası komitelerin ülkemizdeki temsilcisi olarak çalışacak ayna komiteye katılım sağlayan sektördeki paydaşlar aracılığıyla, uluslararası standart olarak yayınlanan standartlara yön verilmesi ve ülkemizin söz sahibi olduğu bu alanda da standartları hazırlayan tarafta aktif şekilde rol alması hedeflenmektedir.

Yapı Bilgi Modellemesi alanında uzman olan tüm paydaşları MTC 177 “Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi” çatısı altında bir araya gelerek uluslararası seviyede gelişmeleri takip etmeye ve uluslararası standartların hazırlanmasına katkı sunmaya davet ediyoruz.

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da Google+'da
Eski Siteye Dön