BIC KONTEYNER TAŞIMACILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BIC Uluslararası Konteynerler Bürosu (Bureau İnternational des Containers et du Transport Intermodel) dünya çapında konteyner taşımacılığı konusunda çalışan tüm tarafları bir çatı altında toplayan hükümet dışı bir kuruluştur.

Konteynerlere ilişkin kodlama, tanımlama ve tanımlama standardı ISO 6346’ ya dayalı olarak her konteyner sahibine kullanıcı kodu tahsis etmekte ve bu görevi de her ülkede bağlantıda olduğu Ulusal kayıt kuruluşları vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO’nun tam üyesi olması dolayısıyla BIC’ın Türkiye’deki Ulusal Kayıt Kuruluşu (NRO) görevini yürütmektedir. Enstitümüz Türk firmalarıyla BIC arasında aracılık yapmaktadır.

Başvuru kılavuz ve formlarına https://www.bic-code.org web adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön