TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Başladı.

“ÇEVRESEL SORUNLAR VE KURULUŞUN STRATEJİK FAALİYET PLANLARININ DAHA GÜÇLÜ ENTEGRASYONU”

 

ISO 14001 NEDEN GÜNCELLENDİ?

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO) her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Son olarak, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN ISO 14001:2015) olarak yayımlanmıştır.

Standardın revize edilmesinin başlıca nedenleri iş modellerinin değişimi, kuruluşların daha karmaşık tedarik zincirlerinde faaliyet göstermeleri ve değişen müşteri beklentileridir. Çevre Yönetim Sistemi standardının TS EN ISO 14001:2015 versiyonu, iklim değişikliği ve rekabetçi ortam gibi iç ve dış konuları göz önüne alma ihtiyacı olan kuruluşlara artan tanınırlılık sağlamaktadır.

Yerküre ve toplumlar; doğal felaketler, ormansızlaşma, aşırı nüfus artışı, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlarla boğuşurken, kuruluşlar kendi çevre sorunlarını yönetmeye çalışmakta ve herkesi ilgilendiren konulara çözümler bulmaya yönelik katkı sağlamaktadırlar. Çevre yönetim sistemi standardı bu konuları yönetmekte sistematik bir araç olarak devreye girmektedir.

TS EN ISO 14001:2015 VERSİYONUNDA Kİ BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik , taahhüt, uyum ,amaç ,risk ve fırsatlar üzerine vurgu yapılmaktadır.

En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli(HLS) yapısıdır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır.

Diğer bir değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ!

Kuruluşun stratejik planlama sürecinde çevre yönetiminin artan bir önemi vardır. Kuruluşun içeriğinin anlaşılması ile ilgili yeni bir şart, gerek kuruluşun gerekse çevresinin yararına olan fırsatları tanımlama ve güçlendirme amacıyla standarda dâhil edilmiştir. İlgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili konulara veya değişen şartlara ve kuruluşu etkileyebilen yerel, bölgesel veya küresel çevresel koşullara özellikle odaklanılmıştır.

LİDERLİK!

Sistemin başarısını sağlamak amacıyla, kuruluş içerisinde liderlik rolleri olanlara çevre yönetimini desteklemek amacıyla özel sorumluluklar verilmesi ile ilgili yeni bir madde eklenmiştir.

ÇEVREYİ KORU!

Kuruluşlardan beklenti, kuruluşun içeriğiyle tutarlı olarak, çevrenin korunması amacıyla proaktif girişimlerde bulunulmasıdır.. “Çevreyi koruma” kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması gibi faaliyetler ifade edilmektedir.

ÇEVRE PERFORMANSI!

Yönetim sisteminin iyileştirilmesinden çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik vurgu yapılmaktadır.. Kuruluşun politika beyanları ile tutarlı olarak, emisyonlarını, sıvı atıklarını ve katı atıklarını belirlediği seviyelere azaltması beklenilmektedir.

YAŞAM DÖNGÜSÜ BAKIŞ AÇISI!

Kuruluş, üretilen mal ve hizmetler ile ilişkili çevre boyutlarını yönetmek için yürürlükteki şartlara ilave olarak, ürün kullanımı ve kullanımdan sonraki bertarafı ile ilgili çevresel etkiler üzerinde kontrolü sağlamalıdır.

İLETİŞİM!

İç ve dış iletişim üzerine eşit derecede vurgu yapılarak iletişim stratejisinin geliştirilmesi beklenilmektedir.. Revizyon, tutarlı ve güvenilir bilginin iletilmesi , kuruluşun kontrolü altında çalışanlara çevre yönetim sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneri yapabilmesine dair bir mekanizma ile ilgili şartı içermektedir.

DOKÜMANTASYON!

Yönetim sistemlerinin işletilmesinde bilgisayar ve bulut tabanlı sistemlerin gelişimini yansıtmak amacıyla, yeni revizyon “dokümanlar” ve “kayıtlar” yerine “dokümante edilmiş bilgi” terimini içermektedir.

 

“YAŞAM DÖNGÜSÜ BAKIŞ AÇISI ve TEDARİK ZİNCİRİNDE ETKİNLİK”

TS EN ISO 14001:2015 KURULUŞUMA FAYDALARI NELERDİR?

 • Yürürlükteki ve gelecekteki uygunluk yükümlülüklerine uygunluğun ispatı,
 • Liderlik yükümlülüklerinin ve çalışanlarının katılımının arttırılması,
 • Stratejik iletişim ile şirket itibarının ve paydaşların güveninin arttırılması,
 • Çevresel konuları iş yönetim sürecine dahil ederek stratejik iş amaçlarına ulaşma,
 • Artan etkinlik ve azalan maliyetler ile rekabet ve finansal avantajın sağlanması,
 • Kuruluşun iş sistemlerine dahil etmek suretiyle daha iyi çevre performansı için tedarikçilerin cesaretlendirilmesi,

TS EN ISO 14001:2005 BELGEM VAR, NE YAPMALIYIM?

Enstitümüz tarafından, TS EN ISO 14001:2005 versiyonundan belgelendirilmiş olan kuruluşların, en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TS EN ISO 14001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir.

 • 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren TS EN ISO 14001:2005 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

Enstitümüzden, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmeti alan kuruluşların söz konusu çevre yönetim sistemi belgelerinin son geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu nedenle, belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihi yine 14 Eylül 2018 olacaktır. Bu kapsamda, TS EN ISO 14001:2015 standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlara yönelik Belge Yenileme(Geçiş) tetkikleri gerçekleştirilecektir.

 • 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı kapsamında Belgelendirme ve Belge Yenileme başvuruları alınmaya başlanacaktır.

TS EN ISO 14001:2015 GEÇİŞ PLANI YAPARKEN NELERİ DİKKATE ALMALIYIM?

Kuruluşlar için gerekli değişikliğin derecesi mevcut çevre yönetim sisteminin olgunluğuna, etkinliğine, organizasyonel yapı ve uygulamalarına bağlıdır. Bu nedenle, kaynakları gerçekçi bir şekilde tanımlamak ve süre tavsiyelerini tanımlamak amacıyla bir etki analizi/açık değerlendirmenin yapılması tavsiye edilmektedir.

TS EN ISO 14001:2015 versiyonuna geçiş yapmak isteyen kuruluşlara, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir;

 • Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi,
 • TS EN ISO 14001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik organizasyonel yapının tanımlanması,
 • Uygulama planının geliştirilmesi,
 • Kuruluşun etkinliği üzerine etkisi olan tüm taraflar için uygun eğitimin verilmesi ve farkındalığın sağlanması,
 • Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut çevre yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanmasının sağlanması,

 

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme talebi için aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu doldurunuz.

 

 

 


Dökümanlar (1)

Bu İçeriği Paylaş : Facebook'da Twitter'da
Eski Siteye Dön