TSE Yönetimi

Hulusi ŞENTÜRK (TSE Başkanı)

1963 İstanbul doğumlu olan Şentürk, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden İşletme Mühendisi olarak mezun oldu. 1996 yılına kadar ailesine ait mermer işletmesini yürüttü. 1996 yılından itibaren Pendik (İstanbul) Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, Belediye Şirketleri Genel Müdürlükleri görevini 2004 yılına kadar yürüttü. 2005 yılında biri stratejik yönetim, diğeri piyasa araştırmaları alanında faaliyet gösteren iki ayrı şirketin kurucu ortağı ve yöneticisi oldu. Halen bu görevlerini yürüten Şentük’ün değişik alanlarda yayınlanmış onbir kitabı bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.


Doç.Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER  (TSE Başkan Yardımcısı)

1967 yılında Isparta- Sütçülerde doğdu.  1985 yılında girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1990 yılında hakim adayı olarak göreve başladı ve 1992 yılı sonunda Bitlis-Ahlat Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. 1993 yılı sonunda bu görevinden kurumlar arası geçişle ayrılarak Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansı, yine aynı yerde 2002 yılında doktorasını tamamladı ve SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2004-2009 yılları arasında Isparta Belediyesi Hukuk Danışmanlığı görevini yürüttü.  2009 yılında SDÜ Hukuk Fakültesinde göreve başlayarak 2011 yılında doçent ünvanı aldı. Halen bu fakültede dekan yardımcılığı ile SDÜ Rektör Danışmanlığı görevini de yürütmektedir.

Yayınlanmış kitapları, bölüm yazarlıkları, bildirileri ile hakemli ve diğer dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Recep Kemal AKYÜREK (TSE Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi)

 

1971 yılında Sarıkamış da doğan aslen Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Recep Kemal AKYÜREK İzmit Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirdi. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.

Çalışma hayatına SMMM olarak başladı, 1994 yılında girdiği Derince Belediye Başkanlığında 1995 yılında memuriyete adım attı. 1994 – 2004 Yıllarında Derince Belediyesi Muhasebe Müdür Yardımcılığı, 2004 – 2009 Yıllarında İdari ve Mali işlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçen Recep Kemal AKYÜREK sırasıyla Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Recep Kemal AKYÜREK, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf YAZAR (TSE Yönetim Kurulu  Üyesi)

Yusuf Yazar Türkiye enerji politikalarının önemli bir parçası olarak Yenilenebilir enerjinin kullanımını ve enerji verimliliği uygulamalarını koordine, teşvik ve ilerletme çalışmaları gerçekleştirmekle sorumlu Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (YEGM) Genel Müdurü. Genel Müdür olmadan önce uzun bir dönem (2004-2011) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapan Yusuf Yazar daha sonra, şimdi mülga olmuş olan ve YEGM'nin bir bakıma yerini almış olduğu  Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)’nin kısa bir süre için (ve son genel müdürü olarak) Genel Müdürlüğünü yaptı. Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada rutin Bakanlık işlerinin yanısıra çeşitli konularda diğer ülkelerle görüşmeler yapmış olan Türk heyetlerine başkanlık yaptı. Yusuf Yazar daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Danışmanı, Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri Mühendislik fakültelerinde öğretim görevliliği, özel sektörün üstlendiği bazı yurt dışı altyapı projelerinde şantiye mühendisliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde kontrol mühendisliği görevlerinde bulundu. Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Ana Bilim Dalı’ndan aldı.


Muhammet AYDIN (TSE Yönetim Kurulu  Üyesi)

1970 yılında İzmit’te doğan Muhammet Aydın, İzmit Ticaret Lisesi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünü bitirmiş olup lisans öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bölümünde tamamlamıştır. Aydın, halen Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda Doktora Programına devam etmektedir.

1996 yılında memurluk hayatına başlayan Aydın, 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Bilgi İşlem Müdürü ve Bilgi işlem Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

2010 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüten Aydın, görevine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üzeyir KARAGÖZ (TSE Genel Sekreteri)

1958 yılında YAHYALI-Kayseri'de doğdu. ELAZIĞ DMMA-Mühendislik Fakültesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1981 yılında Mühendis olarak mezun oldu. 1981-1984 yılarında DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Ana Bilim Dalında master tamamlayarak ELEKTRONİK YÜKSEK MÜHENDİSİ olarak mezun oldu. Master sırasında, özel teknik bir dershanede Elektronik Öğretmenliği ve özel bir firmada Dizayn Mühendisi olarak çalıştı. 1984-Aralık-1986-Mart tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında Yedek Subay Mühendis ve Kontrol Mühendisi olarak askerliğini tamamladı. 1986 Nisan tarihinde TSE Elektronik Laboratuarında Test Mühendisi olarak göreve başladı. 1987-1988 yıllarında Alman PTB- TSE projesi kapsamında Almanya’da metroloji-kalite ve laboratuarlarda kalite yönetimi eğitimleri aldı. Dönüşte Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuarlarını kurmada görevlendirildi. 1988-1994 yılına kadar Metroloji ve Kalibrasyon Merkezinde Mühendis-Müdür ve Daire Başkanı olarak 2004 yılına kadar çalıştı. Bu süre zarfında Türkiye'de ilk akredite kalibrasyon laboratuarlarını (DKD(DAkkS) 08501-02-03) kurdu ve akredite ettirdi (1991-1999). TURKAK'ın kurulmasıyla ilk akredite laboratuarını hazırladı ve akredite ettirdi. 1990-2004 yılları arasında ülkemizdeki yaklaşık beş-altıyüz firmadan 2000-3000 kişiye metroloji-kalibrasyon-akreditasyon-EN45001- TS EN ISO/IEC 17025, dokümantasyon, iç tetkik ve ölçüm belirsizliği eğitimleri verdi. 20005-2006 yıllarında TUBiTAK'da Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Bu sürede TUBİTAK-Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) Yönetim Temsilcisi olarak UME Kalite Yönetim Sistemini kurdu ve akreditasyonunu tamamladı. Bilahare TSE'ye döndü. 2007-2010 yıllarında TSE-Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezinde Tetkikçi olarak çalıştı. 2010-2011 yıllarında TSE Deney Laboratuvarları Merkez Başkanı olarak görev yaptı. Bu görev sırasında Laboratuarlar arası karşılaştırma (ILC) ve Yeterlilik Testleri (PT) programını kurdu ve yönetti. 2011 yılında TSE Genel Sekreteri olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Yönetim Sistemlerinde Tetkikçi-Baştetkikçi niteliklerine sahiptir. Evli dört çocuk babası olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.