TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 

Kuruluşlar aşağıda belirtilen TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüklerinden doğrudan, yazı/telefon/faks ile başvurarak Müracaat formlarını alabilirler.

TS EN ISO 50001 standardı esas alınarak kuruluşlar tarafından aşağıdaki müracaat formları doldurulmalı ve Kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak müracaat aşamasında TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüklerinden birine talimatlarda belirtilen belgelerle birlikte teslim edilmelidir.

 

Müracaat ile ilgili dokümanlar ;

 

 

 

 

Kuruluş Enerji Yönetim Sistemi Dokümanları ve TSE Yönetimi Sistem Belgelendirme Ücret Talimatı'nda belirtilen ücretlerin yatırıldığını gösteren belgeyi TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüklerine teslim eder. Böylece, başvuru tamamlanmış olur.

"Ayrıca TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlükleri tarafından Belgelendirme tetkiki öncesinde talep edildiğinde Yönetim Sistemi ile ilgili ön tetkik hizmeti de sunulmaktadır."

BAŞVURULARA HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?


Başvuru belgelerini, Merkezde Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Bölgelerde TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlükleri ön değerlendirmeden geçirir.

Söz konusu değerlendirme sonunda bir eksiklik tesbit edilir ise müracaat formlarında belirtilen kuruluş yetkilileri ile irtibata geçilerek düzeltilmesi sağlanır.

Kuruluşun TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyid için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE'ce ilgili “TSE Tetkik Ekibi” belirlenir.Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir.Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşca teyit edilen tetkik görevlileri sistemini belirlenen tarihlerde yerinde inceler.Kuruluşun ilgili standard şartlarını karşılaması durumunda, TSE Sistem Belgelendirme Yürütme Komitesi söz konusu kuruluş adına belge düzenlenmesine karar verir. Eğer bu incelemede kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek uygunsuzluk söz konusu olursa, eksikliğin giderilmesi için süre tanınarak takip tetkiki yapılmasına karar verilebilir.