01.01.2012 Tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrolleri TSE Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığınca Yapılacaktır.

27.12. 2011
Türk Standardları Enstitüsü, yurt çapında teşkilatlı birimleri, alt yapısı, muayene kültürü ve deneyimi konusunda uzman personeli ve yeterli ekipmanı ile asansörlerin periyodik kontrollerini kamu güvencesi ile yurt genelinde yapmaya hazırdır.

       Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerin yapılması ve yapılan muayene
sonucunun bir rapora bağlanması gerekmektedir.

      Periyodik kontrollerin yapılmasından 1. Derecede Apartman Yöneticileri ile mücavir alan sınırları içinde Belediyeler sorumludur. Türk Standardları Enstitüsü anılan yönetmelikte tanımlandığı şekli ile A TİPİ AKREDİTE MUAYENE KURULUŞU olup, kurulduğu günden bu yana 50 yıllık tecrübesiyle ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir
kuruluştur. Türk Standardları Enstitüsü, gözetim ve muayene, uygunluk değerlendirme, deney-kalibrasyon ve standardizasyon, faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

      Türk Standardları Enstitüsü, yurt çapında teşkilatlı birimleri, alt yapısı, muayene kültürü ve deneyimi konusunda uzman personeli ve yeterli ekipmanı ile asansörlerin periyodik kontrollerini kamu güvencesi ile yurt genelinde yapmaya hazırdır.